Sulakepohjaiset 0,4kV:n sähkönkäyttöpaikkojen liittymät

Vyöhyke V1 Vyöhyke V2 Vyöhyke V3
Pääsulake / A Liittymismaksu euroa sis alv 24%
3 x 25 2250 2250 3250
3 x 35 3 100 3100 4600
3 x 50 4 300 4300 6450
3 x 63 5 450 5450 8970
3 x 80 6 800 6 800   *
3 x 100 8 500 8 500   *
Suuremmat liittymät pienjänniteteholiittymien mukaisesti.
3-vaiheistus 25 A 750 750 950

 

Tehoperusteiset sähkönkäyttöpaikkojen liittymät

Vyöhyke V1 Vyöhyke V2 Vyöhyke V3
0,4 kV:n teholiittymä (1kW=1,5A) 3450 €+75 €/kW 3450 €+75 €/kW   *
Edellä mainitut liittymismaksut sis. kapasiteettivarausmaksun.
* Liittymistarjous tehdään tapauskohtaisesti.
20 kV jakeluverkon liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Uusi liittymismaksu on vähintään saman suuruinen kuin oli saman paikan purettu liittymismaksu.

Liittymismaksuvyöhyke määräytyy sähkönkäyttöpaikan sijainnin perusteella.

Vyöhyke V1 Voimassaoleva asemakaava-alue. Ei koske ranta-asemakaavoja, vanhoja rantakaavoja eikä mm. Lakeaharjun aluetta.
Vyöhyke V2 Muu kuin asemakaava-alue. Sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys olemassa olevasta jakelumuuntamosta enintään 400 m.
Vyöhyke V3 Muu kuin asemakaava-alue. Sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys olemassa olevasta jakelumuuntamosta 401m-600m.

Sähkönkäyttöpaikan etäisyys mitataan olemassa olevasta Vimpelin Voima Oy:n omistamasta 20 kV/0,4 kV jakelumuuntamosta. Aikaisemmin sovitut voimassa olevat aluehinnat ja jälkiliittyjälausekkeet huomioidaan uuden liittymän ja liittymän muutoksen hinnoittelussa.

Vyöhykkeiden V1, V2 ja V3 ulkopuolinen alue

Mikäli sähkönkäyttöpaikka sijaitsee vyöhykkeiden ulkopuolella, määritellään
liittymismaksu tapauskohtaisesti aluehintana tai tapauskohtaisena hintana.

Tilapäisliittymä

Tilapäisliittymään tehdään tarjous tapauskohtaisesti.

Sähköntuotannon liittymät

Liittymistä, joissa sähköntuotannon ohella on myös kulutusta, peritään vähintään kulutuksen liittymistehoa vastaava liittymismaksu, määriteltynä sähkönkäyttö-paikkojen liittämistä koskevien hinnoittelumenetelmien ja -periaatteiden mukaisesti.

Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitoksen liittymä

Liitettäessä näennäisteholtaan enintään 2 MVA tuotantolaitos verkkoon, peritään liittymismaksussa liittämisestä aiheutuvat välittömät verkonrakennuskustannukset ja liittymästä aiheutuvat verkonsuojauskustannukset.

Yli 2 MVA sähköntuotantolaitoksen liittymä

Liitettäessä näennäisteholtaan yli 2 MVA tuotantolaitos verkkoon, peritään liittymismaksussa liittämisestä aiheutuvat välittömät verkonrakennuskustannukset ja liittymästä aiheutuvat verkonsuojauskustannukset sekä kapasiteettivarausmaksu. Kapasiteettivarausmaksulla katetaan uuden sähköliittymän rakentamisesta aiheutuva olemassa olevan sähköverkon vahvistamistarve ja sähköliittymän haltija saa myös oikeuden varata sähköverkon siirtokapasiteetista maksun suuruutta oikeuttavan määrän.

Muuta huomioitavaa

Littymismaksu on siirto- mutta ei palautuskelpoinen. Liittymismaksusta peritään arvonlisäveroa. Sähkömarkkinalain mukainen liittymisjohto ja sen rakentaminen kaivutöineen eivät sisälly liittymismaksuihin. Liittymisjohdon ja sen rakentamisen tulee vastata jakeluverkon haltijan antamia ohjeita ja mitoitusvaatimuksia. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa.

Liittyjä voi halutessaan luovuttaa jakeluverkonhaltijan tekniset vaatimukset täyttävän liittymisjohdon jakeluverkonhaltijan vastuulle ja omistukseen. Tällöin liittyjä maksaa liittymisjohdon kertakaikkisena huoltokorvauksena jakeluverkonhaltijalle 50€ (sis. alv 24%). Mahdollisissa vika- ja muutostapauksissa liittyjä vastaa liittymisjohtonsa kaivusta ja peittämisestä.

Jos liittyjä haluaa pitää liittymissopimuksen voimassa, vaikka verkkopalvelusopimus tai verkkopalvelusopimuksen sisältävä sähkönmyyntisopimus ei ole voimassa, tai liittymä ei ole kytketty verkkoon, peritään liittyjältä ylläpitotariffin mukainen maksu. Jos rakennettua uutta liittymää ei oteta käyttöön kolmen kuukauden kuluttua liittymissopimuksessa sovitusta valmistumispäivästä, veloitetaan myös siinä tapauksessa ylläpitotariffin mukainen maksu.